XXII SYMPOZJUM DIABETOLOGICZNE

Zakopane Hotel Mercure Kasprowy
28-30 września 2018 r.

    

Zapraszamy również do odwiedzenia strony na Facebook

f

INFORMACJE OGÓLNE

PATRONAT NAUKOWY

PATRONAT NAUKOWY

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ORGANIZATOR MERYTORYCZNY I LOGISTYCZNY

ul. Wadowicka 8a lok. 28,
30-415 Kraków
tel. 12 267 71 36
mail: evmaco@evmaco.pl

MIEJSCE SYMPOZJUM

Hotel Mercure Kasprowy
ul. Szymaszkowa
34-500 Zakopane

TERMIN SYMPOZJUM

rozpoczęcie sympozjum 28.09.2018 - godz 11:00 zakończenie sympozjum 30.09.2018 - godz 12:20

PUNKTY EDUKACYJNE

PUNKTY EDUKACYJNE

Uczestnicy otrzymają 18 punktów edukacyjnych

SYMPOZJUM CERTYFIKOWANE PRZEZ INFARMA

SYMPOZJUM CERTYFIKOWANE PRZEZ INFARMA

SPONSORZY

ZŁOTY SPONSOR
SREBRNY SPONSOR

 

FIRMY WSPIERAJĄCE
   

 

PATRONAT MEDIALNY

PROGRAM

Program


11:00-11:10 Rozpoczęcie XXII Sympozjum Diabetologicznego
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
11:10-11:50 Sesja naukowa I 
11:10-11:30 Czynność wątroby a ryzyko rozwoju powikłań u chorych na cukrzycę typu 1
prof. dr hab. n. med. Anna Noczyńska
11:30-11:50 Jak powinien interpretować wyniki CGM pacjent?
Jak powinien interpretować wyniki CGM lekarz?
dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska
11:50-12:50 Sesja naukowa II 
Osobista pompa insulinowa: w kierunku upodmiotowienia pacjenta
Trendy zmian glikemii w CGM: nowa wiedza diabetologiczna?
dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska
Dążenie do perfekcji w cukrzycy typu 1: ile można (trzeba?) poświęcić z jakości życia?
mgr Teresa Benbenek-Klupa
Jak zmieniło się moje spojrzenie na terapię „pompową” na przestrzeni ostatnich 10 lat
– punkt widzenia pediatry
prof. dr hab. n. med. Anna Noczyńska
Jak zmieniło się moje spojrzenie na terapię „pompową” na przestrzeni ostatnich 10 lat
– punkt widzenia diabetologa
prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa
12:50-14:00 Sesja naukowa III 
12:50-13:10 Niealkoholowa, stłuszczeniowa choroba wątroby - wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne
dr hab. n. med. Michał Kukla
13:10-13:30 Insulinooporność w cukrzycy typu 1 – znaczenie metforminy
prof. dr hab. n. med.  Józef Drzewoski
13:30-14:00 Leczenie cukrzycy typu 2 z wykorzystaniem innowacyjnej grupy leków – inhibitorów SGLT2
14:00-14:40 Lunch
14:40-15:40 Sesja naukowa IV 
14:40-15:10 Cukrzyca z punktu widzenia gastroenterologa
dr hab. n. med. Jarosław Kwiecień
15:10-15:40 Cukrzyca, dysbioza i rak wątrobowokomórkowy - towarzystwo wzajemnej adoracji
dr hab. n. med.  Michał Kukla
15:40-16:40 Sesja naukowa V
16:10-16:40 Innowacja rodzi się z zaufania
prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki
prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa
16:40-17:00 Przerwa kawowa
17:00-18:00 Sesja firmowa
18:00-18:40 Sesja naukowa VI
Gość Specjalny Konferencji
Ewolucje i rewolucje w medycynie i diabetologii
prof. dr hab. n. med.  Edward Franek

08:00-09:00 Sesja naukowa VII
Postępy w leczeniu powikłań nerkowych w cukrzycy
08:00-08:20 Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek u chorych na cukrzycę typu 2
– jak leczyć, czego oczekiwać?
dr hab. med. Joanna Żywiec
08:20-08:40 Przewlekłe pierwotne kłębuszkowe zapalenie nerek u chorych na cukrzycę typu 2
– nierozpoznany problem
prof. dr hab. med. Edward Franek
08:40-09:00 Ryzyko rozwoju niewydolności nerek u chorych na cukrzycę typu 1 co nowego i co najważniejsze jest najważniejsze?
prof. dr hab. med.  Władysław Grzeszczak
09:00-10:00 Sesja firmowa
10:00-10:20 Przerwa kawowa
10:20-11:25 Sesja firmowa
11:25-12:35 Sesja naukowa VIII
Nowe aspekty ugruntowanych terapii cukrzycy typu 2
12:35-13:15 Sesja naukowa IX
Gość Specjalny Konferencji
Zaburzenia gospodarki węglowodanowej w guzach neuroendokrynnych 
prof. dr hab. n. med. Bogdan Marek
13:15-14:00 Lunch
14:00-14:45 Sesja firmowa 
Najnowszy inhibitor SGLT-2 w leczeniu pacjentów z cukrzycą typu 2 
14:45-15:25 Sesja naukowa X 
14:45-15:05 Wszyscy zalecają mi ćwiczenia fizyczne w cukrzycy – ale dlaczego?
prof. dr hab. n. med.  Krzysztof L. Krzystyniak
15:05-15:25 Przełom w leczeniu bariatrycznym u chorych na cukrzycę
dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł
15:25-16:20 Sesja naukowa XI
15:25-15:45 Hormonalna terapia zastępcza u kobiet z cukrzycą - optymalny wybór
dr n.med. Małgorzata Żółcińska-Wilczyńska
15:450-16:05 Znaczenie fraktalkiny u chorych na cukrzycę z prawidłową i upośledzoną czynnością nerek
dr n.med. Łukasz Woźny

08:00-09:00 Sesja naukowa XII
08:00-08:20 Stłuszczenie wątroby a uszkodzenie nerek – związki patofizjologiczne
dr hab. n. med. Grzegorz Wystrychowski
08:20-08:40 Problem z układem RAA – Kiedy blokować a kiedy nie?
prof. dr hab. n. med. Jan Duława
08:40-09:00 Nowe zasady leczenia zaburzeń lipidowych u chorych na cukrzycę
prof. dr. hab. n.med. Grzegorz Dzida
09:00-10:00 Sesja naukowa XIII
09:00-09:30 Leczenie nowotworów głowy i szyi u chorych na cukrzycę
prof. dr hab. n. med. Halina Borgiel-Marek
09:30-10:00 Zespół słabości a cukrzyca
dr n. med. Janina Kokoszka-Paszkot
10:00-11:00 Sesja naukowa XIV
10:00-10:30 Wpływ czynników zapalnych/niezapalnych na ryzyko uszkodzenia nerek u chorych na cukrzycę
prof. dr hab. n. med. Michał Holecki
10:30-11:00 Nefropatia pokontrastowa u chorych na cukrzycę – czas na porozumienie z radiologiem
prof. dr hab. n. med.  Jan Duława
11:00-11:20 Przerwa kawowa
11:20-12:10 Sesja naukowa XV 
Konferencja Okrągłego Stołu – doniesienia ze Zjazdu ADA 2018
12:10-12:20 Zakończenie Sympozjum
12:20 Lunch

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Władysław Grzeszczak

Władysław Grzeszczak

prof. dr hab. n. med.

Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Członkowie Komitetu Naukowego

Teresa Benbenek-Klupa

Teresa Benbenek-Klupa

mgr

edukator w cukrzycy

Halina Borgiel–Marek

Halina Borgiel–Marek

dr hab. n. med.

Katedra Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Józef Drzewoski

Józef Drzewoski

prof. dr hab. n. med.

Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Jan Duława

Jan Duława

prof. dr hab. n. med.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób wewnętrznych Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Grzegorz Dzida

Grzegorz Dzida

prof. dr hab. n. med.

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Edward Franek

Edward Franek

prof. dr hab. med.

Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii CSK MSWiA w Warszawie, Zakład Epigenetyki Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk

Janusz Gumprecht

Janusz Gumprecht

prof. dr hab. n. med.

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Michał Holecki

Michał Holecki

prof. dr hab. n. med.

Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Tomasz Klupa

Tomasz Klupa

prof. dr hab. n. med.

Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Janina Kokoszka-Paszkot

Janina Kokoszka-Paszkot

dr n. med.

Zastępca Kierującego Oddziałem Geriatrycznym Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach Członek Zespołu ds. Gerontologii przy Ministrze Zdrowia

Krzysztof L. Krzystyniak

Krzysztof L. Krzystyniak

prof. dr hab. n. med.

Université du Québec á Montréal, Québec, Canada

Michał Kukla

Michał Kukla

dr hab. n. med.

Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Jarosław Kwiecień

Jarosław Kwiecień

dr hab. n med.

Katedra i Klinika Pediatrii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bogdan Marek

Bogdan Marek

prof. dr hab. n. med.

Katedra Patofizjologii i Endokrynologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Oddział Endokrynologii i Diabetologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku

Anna Noczyńska

Anna Noczyńska

prof. dr hab. n. med.

Kierownik Katedry i Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Agnieszka Szadkowaka

Agnieszka Szadkowaka

dr hab. n. med.

Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Łukasz Woźny

Łukasz Woźny

dr n.med.

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Mariusz Wyleżoł

Mariusz Wyleżoł

dr hab. n. med.

II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej, II Wydział Lekarski Warszawski Uniwersytet Medyczny

Grzegorz Wystrychowski

Grzegorz Wystrychowski

dr hab. n. med.

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Małgorzata Żółcińska-Wilczyńska

Małgorzata Żółcińska-Wilczyńska

dr n. med.

Przewodnicząca Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Joanna Żywiec

Joanna Żywiec

dr hab. n. med.

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

REJESTRACJA

Dbając o Państwa komfort i bezpieczeństwo udziału w obradach, uprzejmie informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność wpłat.

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 20.09.2018 r. lub do wyczerpania miejsc.
Warunkiem uczestnictwa w Sympozjum jest wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego oraz uiszczenie opłaty rejestracyjnej.

OPŁATA REJESTRACYJNA

Lekarze i pielęgniarki

550PLN

  • udział w wykładach sympozjum*
  • wejście na wystawę firm*
  • materiały konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • przerwy kawowe
  • lunch 28.09.2018, 29.09.2018, 30.09.2018

*Wejście na wystawę firm oraz sesje i wykłady firmowe wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept.
Na terenie obiektu konferencyjnego uczestnicy zobowiązani są do okazywania identyfikatorów.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

  • wieczór regionalny w karczmach WATRA, OWCZARNIA 28.09.2018 r. godz. 20:30
  • Bankiet z muzyką na żywo
    Hotel Kasprowy 29.09.2018 r. godz. 20:00

50 PLN
50 PLN

Wydarzenia towarzyszące nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE

Ograniczona ilość wejściówek dostępna do wykupienia na miejscu

Osoby towarzyszące mogą wykupić udział jedynie w wydarzeniach towarzyszących sympozjum tj. "Wieczór regionalny" 28.09.2018 i/lub "Bankiet z muzyką na żywo" 29.09.2018.

Opłatę rejestracyjną oraz opłatę za ewentualne wydarzenia towarzyszące należy wpłacić najpóźniej do 20.09.2018 r. na konto
Biura Konferencji: EVMACO Events Marketing & Conferences, ING Bank Śląski 48 1050 1445 1000 0090 6836 6997

UWAGA!
W przypadku braku wpłaty do 20.09.2018 r.
wstępna rejestracja zostanie anulowana.

Opłata rejestracyjna obejmuje koszt faktury wysłanej drogą elektroniczną.
W przypadku chęci otrzymania faktury w formie papierowej prosimy o doliczenie do opłaty rejestracyjnej kwoty 7 PLN

WARUNKI REZYGNACJI:
do 20.07.2018 r. - istnieje możliwość bezkosztowej anulacji
do 06.08.2018 r. - istnieje możliwość zwrotu 50% opłaty rejestracyjnej
od 07.08.2018 r. - brak możliwości zwrotu opłaty rejestracyjnej

ZAKWATEROWANIE

HOTEL 1 os. 2 os. dostępność
Hotel Mercure Kasprowy - standard     395,00* PLN 425,00* PLN brak miejsc
Hotel Mercure Kasprowy - standard +     428,00* PLN 457,00* PLN brak miejsc
Hotel Grand Nosalowy Dwór     390,00* PLN 445,00* PLN dostępny
Hotel Stamary
   
380,00* PLN 460,00* PLN brak miejsc
Hotel Logos
   
280,00* PLN 330,00* PLN dostępny
Aparthotel Bellamonte
   
280,00* PLN 330,00* PLN dostępny

cURL error 28: Operation timed out after 5004 milliseconds with 0 bytes received

* kwota brutto za dobę, usługa noclegowa zawierająca 8% VAT, śniadanie oraz opłatę klimatyczną.
Aby dokonać rezerwacji należy:

1. Potwierdzić pod numerem telefonu 12 267 71 36 dostępność wybranej opcji hotelowej.
2. Wypełnić elektroniczny formularz rezerwacji hotelowej (dostępny poniżej).
3. Dokonać wpłaty za rezerwację hotelową na numer konta: EVMACO Tour Agency ING Bank Śląski 64 1050 1445 1000 0023 2525 3793

WARUNKI REZERWACJI DOKONANEJ
DO 25.05.2018 r.:
Wpłatę należy uiścić w ciągu 14 dni od dnia dokonania wstępnej rezerwacji.

WARUNKI REZERWACJI DOKONANEJ
OD 26.05.2018 r. DO 25.07.2018 r.:
Wpłatę należy uiścić w ciągu 7 dni od dnia dokonania wstępnej rezerwacji.

WARUNKI REZERWACJI DOKONANEJ
PO 26.07.2018 r.:
Wpłatę należy uiścić w ciągu 5 dni od dnia dokonania wstępnej rezerwacji.

UWAGA! W przypadku braku wpłaty w wyżej wymienionym terminie rezerwacja zostanie anulowana przez EVMACO Tour Agency.

WARUNKI REZYGNACJI
1. Do 25.06.2018 r. - anulacja bezkosztowa - Klient ma prawo do anulacji zarezerwowanych pokoi bez żadnych zobowiązań pieniężnych.
2. Do 25.07.2018 r. - zwrot 50% kosztów rezerwacji.
3. Od 26.07.2018 r. - brak możliwości zwrotu kosztów.

INFORMACJE DLA FIRM

TERMIN I ADRES SYMPOZJUM
28-30 września 2018 r.,
Hotel Mercure Kasprowy,
ul. Szymaszkowa, 34-500, Zakopane

KONTAKT
dot. udziału firm w Sympozjum
Tomasz Borowik
email: t.borowik@evmaco.pl
tel. kom. 602 380 744

TERMIN ZAKOŃCZENIA REJESTRACJI
System do rejestracji uczestników na konferencję zostanie zamknięty w dniu 22.09.2018 r.

Prosimy o realizację zgłoszeń indywidualnych lekarzy na Sympozjum za pośrednictwem systemu do rejestracji dostępnego na stronie.
W przypadku potrzeby wystawienia faktury pro-forma prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych.

formularz do wysyłki materiałów

TERMIN PRZESYŁANIA INSERTÓW*
Inserty uprzejmie prosimy o przesłanie do 24.09.2018 r. na adres:
Sz. P. Justyna Granat
Hotel Mercure Kasprowy
ul. Szymaszkowa, 34-500 Zakopane
WYMAGANY FORMULARZ 

TERMIN PRZESYŁANIA REKLAM DO PROGRAMU*
Reklamy do programu należy przesłać najpóźniej do 20.08.2018 r.

parametry techniczne reklam

 

GODZINY MONTAŻU I DEMONTAŻU STOISK*:
montaż: od godz. 14:00 - 27.09.2018 r. do godz. 6:00 - 28.09.2018 r.
demontaż: od godz. 14:00 do godz. 20:00 - 30.09.2018 r.

ADRESY SERWERÓW DO UMIESZCZANIA REKLAM:
adres serwera FTP
host: evmaco.pl
login: ftp@evmaco
hasło: 123evmaco

lub adres serwera HTTP
http://evmaco.no-ip.biz:5000/
login: evmaco
hasło: evmaco

parametry techniczne reklam

Regulamin dla wystawców

formularz do wysyłki materiałów

*dotyczy firm z wykupioną usługą

ORGANIZATOR:

ADRES:
ul. Wadowicka 8a lok. 28,
30-415 Kraków

TELEFON:
tel. 12 267 71 36

EMAIL, WWW:
e-mail: evmaco@evmaco.pl
www: evmaco.pl

GODZINY:
Poniedziałek—Piątek: 08:00–14:00