XXII SYMPOZJUM DIABETOLOGICZNE

Zakopane Hotel Mercure Kasprowy
28-30 września 2018 r.

    

Zapraszamy również do odwiedzenia strony na Facebook

f

INFORMACJE OGÓLNE

PATRONAT NAUKOWY

PATRONAT NAUKOWY

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ORGANIZATOR MERYTORYCZNY I LOGISTYCZNY

ul. Wadowicka 8a lok. 28,
30-415 Kraków
tel. 12 267 71 36
mail: evmaco@evmaco.pl

MIEJSCE SYMPOZJUM

Hotel Mercure Kasprowy
ul. Szymaszkowa
34-500 Zakopane

TERMIN SYMPOZJUM

rozpoczęcie sympozjum 28.09.2018 - godz 11:00 zakończenie sympozjum 30.09.2018 - godz 12:20

PUNKTY EDUKACYJNE

PUNKTY EDUKACYJNE

Uczestnicy otrzymają 18 punktów edukacyjnych

SYMPOZJUM CERTYFIKOWANE PRZEZ INFARMA

SYMPOZJUM CERTYFIKOWANE PRZEZ INFARMA

SPONSORZY

ZŁOTY SPONSOR

 

SREBRNI SPONSORZY

 

FIRMY WSPIERAJĄCE
 

 

PATRONAT MEDIALNY

PROGRAM

Program


11:00-11:10 Rozpoczęcie XXII Sympozjum Diabetologicznego
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
11:10-11:50 Sesja naukowa I 
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Anna Noczyńska
dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska
11:10-11:30 Czynność wątroby a ryzyko rozwoju powikłań u chorych na cukrzycę typu 1
prof. dr hab. n. med. Anna Noczyńska
11:30-11:50 Jak powinien interpretować wyniki CGM pacjent?
Jak powinien interpretować wyniki CGM lekarz?
dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska
11:50-12:50 Sesja naukowa II 
Osobista pompa insulinowa: w kierunku upodmiotowienia pacjenta
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa
Trendy zmian glikemii w CGM: nowa wiedza diabetologiczna?
dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska
Dążenie do perfekcji w cukrzycy typu 1: ile można (trzeba?) poświęcić z jakości życia?
mgr Teresa Benbenek-Klupa
Jak zmieniło się moje spojrzenie na terapię „pompową” na przestrzeni ostatnich 10 lat
– punkt widzenia pediatry
prof. dr hab. n. med. Anna Noczyńska
Jak zmieniło się moje spojrzenie na terapię „pompową” na przestrzeni ostatnich 10 lat
– punkt widzenia diabetologa
prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa
12:50-14:00 Sesja naukowa III 
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
12:50-13:10 Niealkoholowa, stłuszczeniowa choroba wątroby - wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne
dr hab. n. med. Michał Kukla
13:10-13:30 Insulinooporność w cukrzycy typu 1 – znaczenie metforminy
prof. dr hab. n. med.  Józef Drzewoski
13:30-14:00 Inhibitory SGLT2 – spektakularne korzyści w cieniu zagrożeń
prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht
14:00-14:40 Lunch
14:40-15:40 Sesja firmowa
Nowe informacje na temat metforminy - leku pierwszego rzutu w leczeniu
chorych na cukrzycę typu 2

- wykład wprowadzający i quiz
prof. dr hab. n.med. Władysław Grzeszczak
15:40-16:40 Sesja naukowa IV
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa
15:40-16:10 Kontrola cukrzycy nigdy nie była tak prosta !
Wpływ użytkowania systemu FreeStyle Libre na poprawę kontroli glikemii
prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki
Nowe rozwiązania telemedyczne w monitorowaniu cukrzycy
prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa
16:10-16:40 Innowacja rodzi się z zaufania
Ultraszybko działająca insulina – czy jesteśmy już blisko fizjologii?
prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki

Doświadczenia kliniczne zastosowania ultraszybko działającej insuliny Fiasp
prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa

16:40-17:00 Przerwa kawowa
17:00-18:00 Sesja naukowa V
Przewodniczący: 
prof. dr hab. n. med. Krzysztof L. Krzystyniak
dr hab. n. med. Michał Kukla 
17:00-17:20 Wszyscy zalecają mi ćwiczenia fizyczne w cukrzycy – ale dlaczego?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof L. Krzystyniak
17:20-17:40 Cukrzyca z punktu widzenia gastroenterologa
dr hab. n. med. Jarosław Kwiecień
17:40-18:00 Cukrzyca, dysbioza i rak wątrobowokomórkowy – towarzystwo wzajemnej adoracji
dr hab. n. med. Michał Kukla
18:00-18:40 Sesja naukowa VI
Gość Specjalny Konferencji
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki
Wprowadzenie:
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
Ewolucje i rewolucje w medycynie i diabetologii
prof. dr hab. n. med.  Edward Franek

08:00-09:20 Sesja naukowa VII
Postępy w leczeniu powikłań nerkowych w cukrzycy
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Edward Franek
dr hab. n. med. Joanna Żywiec
08:00-08:20 Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek u chorych na cukrzycę typu 2
– jak leczyć, czego oczekiwać?
dr hab. n. med. Joanna Żywiec
08:20-08:40 Przewlekłe pierwotne kłębuszkowe zapalenie nerek u chorych na cukrzycę typu 2
– nierozpoznany problem
prof. dr hab. med. Edward Franek
08:40-09:00 Wpływ czynników zapalnych/niezapalnych na ryzyko uszkodzenia nerek u chorych na cukrzycę
prof. dr hab. n. med. Michał Holecki
09:00-09:20 Czy u chorych na cukrzycę z nefropatią występuje częściej niedokrwistość. Jak ją leczyć?
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
09:20-10:00 Sesja naukowa VIII
Przewodniczący:
dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł
dr hab. med. Joanna Żywiec
09:20-09:40 Przełom w leczeniu bariatrycznym u chorych na cukrzycę
dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł
09:40-10:00 Hormonalna terapia zastępcza u kobiet z cukrzycą – optymalny wybór
dr n. med. Małgorzata Żółcińska-Wilczyńska
10:00-10:20 Przerwa kawowa
10:20-11:25 Sesja firmowa
Ochrona życia pacjentów z cukrzycą t2- w naszych rękach
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa
Serce u pacjenta z cukrzycą t2
dr n. med. Terasa Koblik
Myśląc o nerkach
prof. dr hab. n. med. Michał Holecki
Priorytety w decyzjach terapeutycznych
prof. dr hab. n. med. Paweł Piątkiewicz
11:25-12:35 Sesja naukowa IX
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
prof. dr hab. n. med. Bogdan Marek

11:25-11:55 Czy stosowanie metforminy u chorych na przewlekłą chorobę nerek jest bezpieczne?
prof. dr hab. n. med. Michał Holecki
11:55-12:35 Pacjent wysokiego ryzyka z cukrzycą i nadciśnieniem tętniczym - jak szybko i skutecznie:
- kontrolować glikemię? - prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa
- kontrolować ciśnienie tętnicze? - dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka
12:35-13:15 Sesja naukowa X
Gość Specjalny Konferencji
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Edward Franek
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
Wprowadzenie:
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
Zaburzenia gospodarki węglowodanowej w guzach neuroendokrynnych 
prof. dr hab. n. med. Bogdan Marek
13:15-14:00 Lunch
14:00-14:45 Sesja firmowa
Czy potrzebujemy kolejnej flozyny?
Najnowszy inhibitor SGLT-2 w leczeniu chorych z cukrzycą typu 2 
Dyskusja na temat:
Ertugliflozyny - Steglatro
prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht
Terapii złożonej z metforminą - Segluromet
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
Terapii innowacyjną kombinacją z sitagliptyną - Steglujan
prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
14:45-15:25 Sesja naukowa XI 
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
14:45-15:05 Nowe terapie w cukrzycy typu 2 – co już wiemy, a czego jeszcze nie wiemy
prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht
15:05-15:25 Najnowsze zalecenia europejskie dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego z uwzględnieniem chorych na cukrzycę
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz

08:00-09:00 Sesja naukowa XII
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Jan Duława
dr hab. n. med. Grzegorz Wystrychowski
08:00-08:20 Stłuszczenie wątroby a uszkodzenie nerek – związki patofizjologiczne
dr hab. n. med. Grzegorz Wystrychowski
08:20-08:40 Problem z układem RAA – Kiedy blokować a kiedy nie?
prof. dr hab. n. med. Jan Duława
08:40-09:00 Nowe zasady leczenia zaburzeń lipidowych u chorych na cukrzycę
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
09:00-10:00 Sesja naukowa XIII
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Edward Franek
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
09:00-09:20 Realizacja zaleceń i kryteriów wyrównania cukrzycy - m.in. w badaniu ARETAEUS
- czyli inercja kliniczna
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki
09:20-09:40 Leczenie nowotworów głowy i szyi u chorych na cukrzycę
prof. dr hab. n. med. Halina Borgiel–Marek
09:40-10:00 Zespół słabości a cukrzyca
dr n. med. Janina Kokoszka-Paszkot
10:00-11:00 Sesja naukowa XIV
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki
10:00-10:20 Nefropatia pokontrastowa u chorych na cukrzycę - czas na porozumienie z radiologiem
prof. dr hab. n. med. Jan Duława
10:20-10:40 Neurodegeneracja i neuroprotekcja w retinopatii cukrzycowej - próby leczenia
prof. dr hab. n. med. Barbara Mirkiewicz-Sieradzka
10:40-11:00 Znaczenie fraktalkiny u chorych na cukrzycę z prawidłową i upośledzoną czynnością nerek
dr n. med. Łukasz Woźny
11:00-11:20 Przerwa kawowa
11:20-12:10 Sesja naukowa XV 
Konferencja Okrągłego Stołu – doniesienia ze Zjazdu ADA 2018
Uczestnicy:
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
prof. dr hab. n. med. Edward Franek
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
dr hab. n. med. Grzegorz Wystrychowski
12:10-12:20 Zakończenie Sympozjum
12:20 Lunch

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Władysław Grzeszczak

Władysław Grzeszczak

prof. dr hab. n. med.

Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Członkowie Komitetu Naukowego

Teresa Benbenek-Klupa

Teresa Benbenek-Klupa

mgr

edukator w cukrzycy

Halina Borgiel–Marek

Halina Borgiel–Marek

dr hab. n. med.

Katedra Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Józef Drzewoski

Józef Drzewoski

prof. dr hab. n. med.

Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Jan Duława

Jan Duława

prof. dr hab. n. med.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób wewnętrznych Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Grzegorz Dzida

Grzegorz Dzida

prof. dr hab. n. med.

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Edward Franek

Edward Franek

prof. dr hab. med.

Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii CSK MSWiA w Warszawie, Zakład Epigenetyki Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk

Janusz Gumprecht

Janusz Gumprecht

prof. dr hab. n. med.

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Michał Holecki

Michał Holecki

prof. dr hab. n. med.

Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Tomasz Klupa

Tomasz Klupa

prof. dr hab. n. med.

Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Janina Kokoszka-Paszkot

Janina Kokoszka-Paszkot

dr n. med.

Zastępca Kierującego Oddziałem Geriatrycznym Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach Członek Zespołu ds. Gerontologii przy Ministrze Zdrowia

Krzysztof L. Krzystyniak

Krzysztof L. Krzystyniak

prof. dr hab. n. med.

Université du Québec á Montréal, Québec, Canada

Michał Kukla

Michał Kukla

dr hab. n. med.

Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Jarosław Kwiecień

Jarosław Kwiecień

dr hab. n med.

Katedra i Klinika Pediatrii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bogdan Marek

Bogdan Marek

prof. dr hab. n. med.

Kierownik Zakładu Patofizjologii Katedry Patofizjologii i Endokrynologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Barbara Mirkiewicz-Sieradzka

Barbara Mirkiewicz-Sieradzka

prof. dr hab. n. med.

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Krzysztof Narkiewicz

Krzysztof Narkiewicz

prof. dr hab. n. med.

Kierownik Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Anna Noczyńska

Anna Noczyńska

prof. dr hab. n. med.

Kierownik Katedry i Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Jacek Sieradzki

Jacek Sieradzki

prof. dr hab. n. med.

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Agnieszka Szadkowaka

Agnieszka Szadkowaka

dr hab. n. med.

Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Łukasz Woźny

Łukasz Woźny

dr n. med.

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Mariusz Wyleżoł

Mariusz Wyleżoł

dr hab. n. med.

II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej, II Wydział Lekarski Warszawski Uniwersytet Medyczny

Grzegorz Wystrychowski

Grzegorz Wystrychowski

dr hab. n. med.

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Małgorzata Żółcińska-Wilczyńska

Małgorzata Żółcińska-Wilczyńska

dr n. med.

Przewodnicząca Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Joanna Żywiec

Joanna Żywiec

dr hab. n. med.

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

REJESTRACJA

Dbając o Państwa komfort i bezpieczeństwo udziału w obradach, uprzejmie informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność wpłat.

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 20.09.2018 r. lub do wyczerpania miejsc.
Warunkiem uczestnictwa w Sympozjum jest wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego oraz uiszczenie opłaty rejestracyjnej.

OPŁATA REJESTRACYJNA

Lekarze i pielęgniarki

550PLN

 • udział w wykładach sympozjum*
 • wejście na wystawę firm*
 • materiały konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
 • lunch 28.09.2018, 29.09.2018, 30.09.2018

*Wejście na wystawę firm oraz sesje i wykłady firmowe wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept.
Na terenie obiektu konferencyjnego uczestnicy zobowiązani są do okazywania identyfikatorów.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

 • wieczór regionalny w karczmach WATRA, OWCZARNIA 28.09.2018 r. godz. 20:30
 • Bankiet z muzyką na żywo
  Hotel Kasprowy 29.09.2018 r. godz. 20:00

50 PLN
50 PLN

Wydarzenia towarzyszące nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE

Ograniczona ilość wejściówek dostępna do wykupienia na miejscu

Osoby towarzyszące mogą wykupić udział jedynie w wydarzeniach towarzyszących sympozjum tj. "Wieczór regionalny" 28.09.2018 i/lub "Bankiet z muzyką na żywo" 29.09.2018.

Opłatę rejestracyjną oraz opłatę za ewentualne wydarzenia towarzyszące należy wpłacić najpóźniej do 20.09.2018 r. na konto
Biura Konferencji: EVMACO Events Marketing & Conferences, ING Bank Śląski 48 1050 1445 1000 0090 6836 6997

UWAGA!
W przypadku braku wpłaty do 20.09.2018 r.
wstępna rejestracja zostanie anulowana.

Opłata rejestracyjna obejmuje koszt faktury wysłanej drogą elektroniczną.
W przypadku chęci otrzymania faktury w formie papierowej prosimy o doliczenie do opłaty rejestracyjnej kwoty 7 PLN

WARUNKI REZYGNACJI:
do 20.07.2018 r. - istnieje możliwość bezkosztowej anulacji
do 06.08.2018 r. - istnieje możliwość zwrotu 50% opłaty rejestracyjnej
od 07.08.2018 r. - brak możliwości zwrotu opłaty rejestracyjnej

ZAKWATEROWANIE

HOTEL 1 os. 2 os. dostępność
Hotel Mercure Kasprowy - standard     395,00* PLN 425,00* PLN brak miejsc
Hotel Mercure Kasprowy - standard +     428,00* PLN 457,00* PLN brak miejsc
Hotel Grand Nosalowy Dwór     390,00* PLN 445,00* PLN brak miejsc
Hotel Stamary
   
380,00* PLN 460,00* PLN brak miejsc
Hotel Logos
   
280,00* PLN 330,00* PLN brak miejsc
Aparthotel Bellamonte
   
280,00* PLN 330,00* PLN brak miejsc

Zakopane

Clear

-14°C

Wednesday

 • 06:31 AM
 • 2:42 PM
 • Max : -5°C
 • Min : -19°C
 • 92
 • 1025 hpa
 • 2.1m/s
Wednesday -5°C -19°C
Thursday -3°C -14°C
Friday 2°C -9°C

* kwota brutto za dobę, usługa noclegowa zawierająca 8% VAT, śniadanie oraz opłatę klimatyczną.
Aby dokonać rezerwacji należy:

1. Potwierdzić pod numerem telefonu 12 267 71 36 dostępność wybranej opcji hotelowej.
2. Wypełnić elektroniczny formularz rezerwacji hotelowej (dostępny poniżej).
3. Dokonać wpłaty za rezerwację hotelową na numer konta: EVMACO Tour Agency ING Bank Śląski 64 1050 1445 1000 0023 2525 3793

WARUNKI REZERWACJI DOKONANEJ
DO 25.05.2018 r.:
Wpłatę należy uiścić w ciągu 14 dni od dnia dokonania wstępnej rezerwacji.

WARUNKI REZERWACJI DOKONANEJ
OD 26.05.2018 r. DO 25.07.2018 r.:
Wpłatę należy uiścić w ciągu 7 dni od dnia dokonania wstępnej rezerwacji.

WARUNKI REZERWACJI DOKONANEJ
PO 26.07.2018 r.:
Wpłatę należy uiścić w ciągu 5 dni od dnia dokonania wstępnej rezerwacji.

UWAGA! W przypadku braku wpłaty w wyżej wymienionym terminie rezerwacja zostanie anulowana przez EVMACO Tour Agency.

WARUNKI REZYGNACJI
1. Do 25.06.2018 r. - anulacja bezkosztowa - Klient ma prawo do anulacji zarezerwowanych pokoi bez żadnych zobowiązań pieniężnych.
2. Do 25.07.2018 r. - zwrot 50% kosztów rezerwacji.
3. Od 26.07.2018 r. - brak możliwości zwrotu kosztów.

INFORMACJE DLA FIRM

TERMIN I ADRES SYMPOZJUM
28-30 września 2018 r.,
Hotel Mercure Kasprowy,
ul. Szymaszkowa, 34-500, Zakopane

KONTAKT
dot. udziału firm w Sympozjum
Tomasz Borowik
email: t.borowik@evmaco.pl
tel. kom. 602 380 744

TERMIN ZAKOŃCZENIA REJESTRACJI
System do rejestracji uczestników na konferencję zostanie zamknięty w dniu 22.09.2018 r.

Prosimy o realizację zgłoszeń indywidualnych lekarzy na Sympozjum za pośrednictwem systemu do rejestracji dostępnego na stronie.
W przypadku potrzeby wystawienia faktury pro-forma prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych.

formularz do wysyłki materiałów

TERMIN PRZESYŁANIA INSERTÓW*
Inserty uprzejmie prosimy o przesłanie do 24.09.2018 r. na adres:
Sz. P. Justyna Granat
Hotel Mercure Kasprowy
ul. Szymaszkowa, 34-500 Zakopane
WYMAGANY FORMULARZ 

TERMIN PRZESYŁANIA REKLAM DO PROGRAMU*
Reklamy do programu należy przesłać najpóźniej do 20.08.2018 r.

parametry techniczne reklam

 

GODZINY MONTAŻU I DEMONTAŻU STOISK*:
montaż: od godz. 14:00 - 27.09.2018 r. do godz. 6:00 - 28.09.2018 r.
demontaż: od godz. 14:00 do godz. 20:00 - 30.09.2018 r.

ADRESY SERWERÓW DO UMIESZCZANIA REKLAM:
adres serwera FTP
host: evmaco.pl
login: ftp@evmaco
hasło: 123evmaco

lub adres serwera HTTP
http://evmaco.no-ip.biz:5000/
login: evmaco
hasło: evmaco

parametry techniczne reklam

plan wystaw - poziom 0

plan wystaw - poziom -1

Regulamin dla wystawców

formularz do wysyłki materiałów

*dotyczy firm z wykupioną usługą

ORGANIZATOR:

ADRES:
ul. Wadowicka 8a lok. 28,
30-415 Kraków

TELEFON:
tel. 12 267 71 36

EMAIL, WWW:
e-mail: evmaco@evmaco.pl
www: evmaco.pl

GODZINY:
Poniedziałek—Piątek: 08:00–14:00