INFORMACJE OGÓLNE

PATRONAT NAUKOWY

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ORGANIZATOR


ul. Wadowicka 8a lok. 28,
30-415 Kraków
tel. 12 267 71 36
mail: evmaco@evmaco.pl

MIEJSCE SYMPOZJUM

Hotel Mercure Kasprowy
ul. Szymaszkowa
34-500 Zakopane 

TERMIN SYMPOZJUM

4-6 października 2019

rozpoczęcie sympozjum 4.10.2019 - godz 10:50 
zakończenie sympozjum 6.10.2019 - godz 12:20

PUNKTY EDUKACYJNE

Uczestnicy otrzymają 18 punktów edukacyjnych

SYMPOZJUM CERTYFIKOWANE PRZEZ INFARMA

Sympozjum otrzymało certyfikat infarmy

SPONSORZY

ZŁOTY SPONSOR

SREBRNI SPONSORZY

FIRMY WSPIERAJĄCE

PATRONAT MEDIALNY

PROGRAM

PROGRAM
Program
 • Piątek 4.10.2019
 • Sobota 5.10.2019
 • Niedziela 6.10.2019
10:50-11:00Rozpoczęcie XXIII Sympozjum Diabetologicznego
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
 
11:00-12:00Sesja naukowa I 
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
prof. dr hab. n. med. Edward Franek
 
11:00-11:20Wpływ wczesnego, dobrego wyrównania glikemii na przyszłe ryzyko rozwoju późnych powikłań cukrzycy
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
 
11:20-11:40Sarkopenia i cukrzyca
prof. dr hab. n. med. Edward Franek
 
11:40-12:00Metformina, aspiryną XXI 
prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski
 
12:00-13:00Sesja naukowa II - sesja Sekcji Kardiodiabetologicznej PTD
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki
 
12:00-12:20Nowe zalecenia dotyczące leczenia hiperlipidemii u osób z cukrzycą
dr hab. n. med. Grzegorz Gajos, prof. UJ CM
 
12:20-12:40Statyny , a zaburzenia gospodarki węglowodanowej – powracający temat 
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki
 
12:40-13:00Czynniki ryzyka niewydolności serca u pacjentów z przewlekłą cukrzycową chorobą nerek
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
 
13:00-14:00Sesja naukowa III 
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski
prof. dr hab. n. med. Barbara Mirkiewicz-Sieradzka
 
13:00-13:20Zaćma cukrzycowa
prof. dr hab. n. med. Barbara Mirkiewicz-Sieradzka
 
13:20-13:40Choroby przyzębia a cukrzyca
dr hab. n. med. Halina Borgiel–Marek
 
13:40-14:00Czy choroba Alzheimera to cukrzyca mózgu?
dr n. med. Janina Kokoszka-Paszkot
 
14:00-14:40Lunch 
14:40-15:40Sesja naukowa IV - Konferencja okrągłego stołu I 
Endokrynolodzy dla diabetologów
Przewodniczący: 
prof. dr hab. n. med. Edward Franek
 
 PCOS – praktyczne wskazówki dla diabetologów
dr hab. n. med. Marianna Bąk
 
 Kiedy myśleć o nowotworze neuroendokrynnym u chorego na cukrzycę?
prof. dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła
dr n. med. Wanda Foltyn
 
 Schorzenia endokrynologiczne u chorych na cukrzycę typu 1
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Szypowska
 
 Połączenia kości i mięśni z metabolizmem węglowodanów
prof. dr hab. n. med. Edward Franek
 
15:40-16:40Sesja firmowa
Inicjacja terapii wstrzykiwalnej bez kompromisu-sztuka właściwego wyboru
 Wykładowcy:
prof. dr hab. n. med. Waldemar Banasiak
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht
 
16:40-17:00Przerwa kawowa 
17:00-18:00Sesja firmowa
 Metformina lekiem pierwszego rzutu w leczeniu chorych na cukrzycę typu 2 - najnowsze informacje
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
 
18:00-18:40Sesja naukowa V - Gość Specjalny Konferencji 
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki
Wprowadzenie:
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
 
 Toksykologia człowieka w czasach plastiku i fast-food'ów
prof. dr hab. Krzysztof L. Krzystyniak
 
08:00-09:00Sesja naukowa VI - sesja Zespołu ds. Cukrzycowej Choroby Nerek PTD 
- Postępy w leczeniu powikłań nerkowych w cukrzycy
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Jan Duława
dr hab. n. med. Joanna Żywiec
 
08:00-08:20Ryzyko wystąpienia schyłkowej choroby nerek u chorych na cukrzycę typu 1 w erze nefroprotekcji
dr hab. n. med. Joanna Żywiec
 
08:20-08:40Insulinoterapia u chorych na cukrzycową przewlekłą chorobę nerek
prof. dr hab. n. med. Michał Holecki
 
08:40-09:00Ostre uszkodzenie nerek u chorego na cukrzycę
prof. dr hab. n. med. Jan Duława
 
09:00-10:00Sesja naukowa VII
Nowe niekonwencjonalne metody leczenia chorych na cukrzycę
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki
 
09:00-09:20Przeszczepianie komórek beta pod śluzówkę żołądka
dr hab. n. med. Michał Wszoła
 
09:20-09:40Systemy infuzyjne zamkniętej pętli - teraz do szerokiego stosowania w klinice?
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki
 
09:40-10:00Przedkliniczny program biodrukowania 3D bionicznej trzustki z żywych komórek
dr hab. n. med. Michał Wszoła
 
10:00-10:20Przerwa kawowa 
10:20-11:25Sesja firmowa
Rewolucja w terapii cukrzycy typu 2- wytyczne ESC/EASD 2019
 Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Edward Franek
Panel ekspertów:
prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
dr hab. n. med. Marianna Bąk
 
11:25-13:15Sesja naukowa VIII
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Edward Franek
 
11:25-12:05Problemy w leczeniu chorych w wieku podeszłym okiem psychologa, endokrynologa i diabetologa
prof. dr hab. n. med. Michał Holecki
dr n. med. Agnieszka Żak-Gołąb
dr hab. Monika Bąk-Sosnowska
12:05-12:45Cukrzyca i nadciśnienie tętnicze – niedobrana para
Z punktu widzenia diabetologii
dr hab. n. med. Marianna Bąk
Z punktu widzenia hipertensjologii
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
12:45-13:15Znaczenie nowoczesnych metod monitorowania glikemii i telemedycyny dla poprawy
jakości opieki nad pacjentem z cukrzycą
prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht
13:15-14:00Lunch 
14:00-14:40Sesja naukowa IX - Gość Specjalny Konferencji
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
Wprowadzenie:
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
 
 Możliwości i ograniczenia medycyny
prof. dr hab. n. med. Jan Duława
 
14:40-15:20Sesja naukowa X 
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Michał Holecki
 
14:40-15:00Czy cukrzyca ma wpływ na czas wystąpienia i przebieg andropauzy?
dr n. med. Małgorzata Żółcińska-Wilczyńska
 
15:00-15:20Czy cukrzyca zaburza czynność jąder oraz możliwości reprodukcyjne u mężczyzn?
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
 
15:20-16:00Sesja naukowa XI
Przewodniczący:
dr hab. n. med. Katarzyna Nabrdalik
dr hab. n. med. Joanna Żywiec
 
15:20-15:40 Stosowanie SGLT2 blokerów u chorych na cukrzycę typu 1 
- oczywisty wybór lub zbyt dobra opcja aby była prawdziwa? 
dr n. med. Łukasz Woźny 
 
15:40-16:00Z pamiętnika diabetologa - zmiany w cukrzycy w ciągu ostatnich 40 lat
dr hab. n. med. Katarzyna Nabrdalik
 
08:00-09:10Sesja naukowa XII
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Bogdan Marek
dr hab. n. med. Grzegorz Wystrychowski
 
08:00-08:20O nowo odkrywanych sposobach oddziaływania komórek na otoczenie
dr hab. n. med. Grzegorz Wystrychowski
 
08:20-08:40Leczenie moczopędne - jakie najczęściej popełniamy błędy przy stosowaniu
prof. dr hab. n. med. Jan Duława
 
08:40-09:10Autoimmunizacja i jej następstwa: spojrzenie endokrynologa
prof. dr hab. n. med. Bogdan Marek
 
09:10-10:00Sesja naukowa XIII
Przewodniczący:
dr hab. n. med. Jarosław Kwiecień
prof. dr hab. n. med. Anna Noczyńska
 
09:10-09:35Wpływ cukrzycowej kwasicy ketonowej na rozwijający się mózg dziecka 
prof. dr hab. n. med. Anna Noczyńska
 
09:35-10:00Czy gastroenterolog często spotyka się z celiakią i cukrzycą typu 1 u dzieci?
dr hab. n. med. Jarosław Kwiecień
 
10:00-10:20Przerwa kawowa 
10:20-11:20Sesja naukowa XIV 
Pompy insulinowe na początku XXI w - nowe obszary wiedzy do opanowania przez diabetologów 
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa
 
 Nowoczesne systemy ciągłego monitorowania glikemii: różnice technologiczne, 
różnice w interpretacji wyników
dr hab. n. med. prof. nadzw. Agnieszka Szadkowska
 
 Czego pacjenci nie lubią w terapii osobistymi pompami insulinowymi, na co liczą w przyszłości
mgr Teresa Benbenek-Klupa
 
 Pompy pętli zamkniętej "Zrób to sam" - skala zjawiska w Polsce, wskazówki praktyczne
prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa 
 
11:20-12:10Sesja naukowa XV - Konferencja Okrągłego Stołu II
Doniesienia ze Zjazdów ADA i EASD 2019 - dyskusja
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
prof. dr hab. n. med. Edward Franek
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa 
dr hab. n. med. prof. nadzw. Agnieszka Szadkowska
dr hab. n. med. Grzegorz Wystrychowski
 
12:10-12:20Podsumowanie i zakończenie XXIII Sympozjum Diabetologicznego
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
 
12:20Lunch 

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Władysław Grzeszczak

Władysław Grzeszczak

prof. dr hab. n. med.

Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Członkowie Komitetu Naukowego

Teresa Benbenek-Klupa

Teresa Benbenek-Klupa

mgr

edukator w cukrzycy

Halina Borgiel–Marek

Halina Borgiel–Marek

dr hab. n. med.

Katedra Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Józef Drzewoski

Józef Drzewoski

prof. dr hab. n. med.

Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Jan Duława

Jan Duława

prof. dr hab. n. med.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób wewnętrznych Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Grzegorz Dzida

Grzegorz Dzida

prof. dr hab. n. med.

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Edward Franek

Edward Franek

prof. dr hab. med.

Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii CSK MSWiA w Warszawie, Zakład Epigenetyki Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk

Grzegorz Gajos prof. UJ CM

Grzegorz Gajos prof. UJ CM

dr hab. n. med.

Instytut Kardiologii, Klinika Choroby Wieńcowej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Michał Holecki

Michał Holecki

prof. dr hab. n. med.

Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. Prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach-Ligocie

Tomasz Klupa

Tomasz Klupa

prof. dr hab. n. med.

Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Janina Kokoszka-Paszkot

Janina Kokoszka-Paszkot

dr n. med.

Zastępca Kierującego Oddziałem Geriatrycznym Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach Członek Zespołu ds. Gerontologii przy Ministrze Zdrowia

Krzysztof L. Krzystyniak

Krzysztof L. Krzystyniak

prof. dr hab.

Université du Québec á Montréal, Québec, Canada

Jarosław Kwiecień

Jarosław Kwiecień

dr hab. n med.

Katedra i Klinika Pediatrii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bogdan Marek

Bogdan Marek

prof. dr hab. n. med.

Kierownik Zakładu Patofizjologii Katedry Patofizjologii i Endokrynologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Barbara Mirkiewicz-Sieradzka

Barbara Mirkiewicz-Sieradzka

prof. dr hab. n. med.

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Anna Noczyńska

Anna Noczyńska

prof. dr hab. n. med.

Kierownik Katedry i Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Jacek Sieradzki

Jacek Sieradzki

prof. dr hab. n. med.

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Agnieszka Szadkowaka

Agnieszka Szadkowaka

dr hab. n. med. prof. nadzw.

Kierownik Kliniki Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii i Nefrologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Łukasz Woźny

Łukasz Woźny

dr n. med.

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Michał Wszoła

Michał Wszoła

dr hab. n. med.

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Grzegorz Wystrychowski

Grzegorz Wystrychowski

dr hab. n. med.

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Małgorzata Żółcińska-Wilczyńska

Małgorzata Żółcińska-Wilczyńska

dr n. med.

Przewodnicząca Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Joanna Żywiec

Joanna Żywiec

dr hab. n. med.

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

REJESTRACJA

Dbając o Państwa komfort i bezpieczeństwo udziału w obradach, uprzejmie informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność wpłat.

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 25.09.2019 r. lub do wyczerpania miejsc.
Warunkiem uczestnictwa w Sympozjum jest wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego oraz uiszczenie opłaty rejestracyjnej.

OPŁATA REJESTRACYJNA

Lekarze i pielęgniarki
600PLN

 • udział w wykładach sympozjum*
 • wejście na wystawę firm*
 • materiały konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
 • lunch 4.10.2019, 5.10.2019, 6.10.2019

Osoba towarzysząca
400PLN

 • przerwy kawowe
 • lunch 4.10.2019, 5.10.2019, 6.10.2019
 • bankiet z muzyką na żywo 5.10.2019 (Hotel Kasprowy) godz 20:00

*Wejście na wystawę firm oraz sesje i wykłady firmowe wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept.
Na terenie obiektu konferencyjnego uczestnicy zobowiązani są do okazywania identyfikatorów.

wydarzenia towarzyszące
50PLN

 • bankiet z muzyką na żywo 5.10.2019 (Hotel Kasprowy) godz 20:00

Wydarzenia towarzyszące nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 25.09.2019 r. lub do wyczerpania miejsc.

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona
Warunkiem uczestnictwa w Sympozjum jest wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej wydarzenia oraz uiszczenie opłaty rejestracyjnej.
Opłatę rejestracyjną oraz opłatę za ewentualne wydarzenia towarzyszące należy wpłacić najpóźniej do 25.09.2019 r. na konto Biura Konferencji: EVMACO Events Marketing & Conferences, ING Bank Śląski 48 1050 1445 1000 0090 6836 6997

UWAGA!
W przypadku braku wpłaty do 25.09.2019 r.
wstępna rejestracja zostanie anulowana.

Opłata rejestracyjna obejmuje koszt faktury wysłanej drogą elektroniczną.
W przypadku chęci otrzymania faktury w formie papierowej prosimy o doliczenie do opłaty rejestracyjnej kwoty 7 PLN

WARUNKI REZYGNACJI:
do 27.07.2019 r. – istnieje możliwość bezkosztowej anulacji
do 12.08.2019 r. – istnieje możliwość zwrotu 50% opłaty rejestracyjnej
od 13.08.2019 r. – brak możliwości zwrotu opłaty rejestracyjnej

ZAKWATEROWANIE

HOTEL1 os.2 os.dostępność

Hotel Mercure Kasprowy – standard 
  
ul. Szymaszkowa, 34-500 Zakopane

395,00* PLN425,00* PLNbrak miejsc
Hotel Mercure Kasprowy – standard +
    
ul. Szymaszkowa, 34-500 Zakopane
428,00* PLN457,00* PLNbrak miejsc
Hotel Stamary
   
ul. Kościuszki 19, 34-500 Zakopane
380,00* PLN460,00* PLNbrak miejsc
Hotel Logos
   
ul. Grunwaldzka 10, 34-500 Zakopane
280,00* PLN330,00* PLNtel.
Aparthotel Bellamonte
   
ul. Kaszelewskiego 7C, 34-500 Zakopane
280,00* PLN330,00* PLNtel.

Zakopane

Clouds

2°C

Monday

 • 06:23 AM
 • 2:41 PM
 • Max : 3°C
 • Min : -1°C
 • 88
 • 1007 hpa
 • 1m/s
Tuesday 0°C -5°C
Wednesday -1°C -6°C
Thursday -1°C -7°C

* kwota brutto za dobę, usługa noclegowa zawierająca 8% VAT, śniadanie oraz opłatę klimatyczną.
Aby dokonać rezerwacji należy:

1. Potwierdzić pod numerem telefonu 12 267 71 36 dostępność wybranej opcji hotelowej.
2. Wypełnić elektroniczny formularz rezerwacji hotelowej (dostępny poniżej).
3. Dokonać wpłaty za rezerwację hotelową na numer konta: EVMACO Tour Agency ING Bank Śląski 64 1050 1445 1000 0023 2525 3793

WARUNKI REZERWACJI DOKONANEJ
DO 27.05.2019 r.:
Wpłatę należy uiścić w ciągu 14 dni od dnia dokonania wstępnej rezerwacji.

WARUNKI REZERWACJI DOKONANEJ
OD 28.05.2019 r. DO 26.07.2019 r.:
Wpłatę należy uiścić w ciągu 7 dni od dnia dokonania wstępnej rezerwacji.

WARUNKI REZERWACJI DOKONANEJ
PO 26.07.2019 r.:
Wpłatę należy uiścić w ciągu 5 dni od dnia dokonania wstępnej rezerwacji.

UWAGA! W przypadku braku wpłaty w wyżej wymienionym terminie rezerwacja zostanie anulowana przez EVMACO Tour Agency.

WARUNKI REZYGNACJI
1. Do 27.06.2019 r. – anulacja bezkosztowa – Klient ma prawo do anulacji zarezerwowanych pokoi bez żadnych zobowiązań pieniężnych.
2. Do 27.07.2019 r. – zwrot 50% kosztów rezerwacji.
3. Od 28.07.2019 r. – brak możliwości zwrotu kosztów.

INFORMACJE DLA FIRM

TERMIN I ADRES SYMPOZJUM
4-6 października 2019 r.,
Hotel Mercure Kasprowy,
ul. Szymaszkowa, 34-500, Zakopane

KONTAKT
dot. udziału firm w Sympozjum
Karolina Omastka
email: k.omastka@evmaco.pl
tel. kom. +48 798 778 690

TERMIN ZAKOŃCZENIA REJESTRACJI
System do rejestracji uczestników na konferencję zostanie zamknięty w dniu 27.09.2019 r.

Prosimy o realizację zgłoszeń indywidualnych lekarzy na Sympozjum za pośrednictwem systemu do rejestracji dostępnego na stronie.
W przypadku potrzeby wystawienia faktury pro-forma prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych.

TERMIN PRZESYŁANIA INSERTÓW*
Inserty uprzejmie prosimy o przesłanie do 30.09.2019 r. na adres:
Sz. P. Justyna Granat
Hotel Mercure Kasprowy
ul. Szymaszkowa, 34-500 Zakopane
WYMAGANY FORMULARZ 

TERMIN PRZESYŁANIA REKLAM DO PROGRAMU*
Reklamy do programu należy przesłać najpóźniej do 20.08.2019 r.

GODZINY MONTAŻU I DEMONTAŻU STOISK*:
montaż: od godz. 14:00 – 3.10.2019 r. do godz. 6:00 – 4.10.2019 r.
demontaż: od godz. 14:00 do godz. 20:00 – 6.10.2019 r.

ADRESY SERWERÓW DO UMIESZCZANIA REKLAM:
adres serwera FTP
host: evmaco.pl
login: ftp@evmaco
hasło: 123evmaco

*dotyczy firm z wykupioną usługą

parametry techniczne reklam
Plany stoisk
regulamin dla wystawców
formularz do wysyłki materiałów

KONTAKT

ORGANIZATOR:

ADRES:
ul. Wadowicka 8a lok. 28,
30-415 Kraków

TELEFON:
tel. 12 267 71 36

EMAIL, WWW:
e-mail: evmaco@evmaco.pl
www: evmaco.pl

GODZINY:
Poniedziałek—Piątek: 08:00–14:00

TOP