logo-2

2-4 października 2020 r.
KRAKÓW
ODWOŁANO

Szanowni Państwo!

Systematycznie, co roku, od 23 lat, organizujemy cieszące się Państwa zainteresowaniem i uznaniem jesienne Sympozja Diabetologiczne. Rok 2020 stał się dla wszystkich z nas czasem szczególnym, pełnym wyzwań i niewiadomych, z uwagi na pandemię COVID-19.

Wprowadzone regulacje państwowe znacznie ograniczają, wręcz uniemożliwiają, organizację większych spotkań naukowych. Ponadto niepewność i zagrożenia związane z sezonem jesiennym oraz obawa o zdrowie uczestników – Państwa zdrowie – skłoniły nas do podjęcia decyzji o odwołaniu tegorocznego Sympozjum.

Jest nam bardzo przykro z tego powodu. Mamy nadzieję, iż szybki postęp naukowy, będący efektem zbiorowego wysiłku środowisk naukowych na niespotykaną dotąd skalę, pozwoli jak najszybciej powrócić do normalności i da szansę na spotkanie w przyszłym roku.

Życzymy Państwu dużo siły, zdrowia i pogody ducha.

Prof. dr hab. n. med.
Władysław Grzeszczak
Przewodniczący Komitetu Naukowego
XXIV Sympozjum Diabetologicznego