WSPARCIE MERYTORYCZNE

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych,
Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

ORGANIZATOR

ul. Wadowicka 8a lok. 32,
30-415 Kraków
tel. 12 267 71 36
mail: evmaco@evmaco.pl

MIEJSCE SYMPOZJUM

Hotel Mercure Kasprowy
ul. Szymaszkowa
34-500 Zakopane

KONFERENCJA CERTYFIKOWANA PRZEZ

PUNKTY EDUKACYJNE

Uczestnicy otrzymują 18 punktów edukacyjnych

Złoty sponsor

Srebrni sponsorzy

Firmy wspierające

ascensia
berlin-chemie
diagnosis
doz
Firma wspierająca
Forma wspierająca
inventmed
merck
msd
Firma wspierająca
Firma wspierająca
firma wspierająca
Forma wspierająca
stada
Forma wspierająca

Patronat medialny

medyk
Forma wspierająca

Do Sympozjum pozostało

bnr-goscie-specjalni-x

Andrzej Januszewicz

Andrzej Januszewicz

prof. dr hab. n. med.

Kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Członek korespondent PAN, Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

Agnieszka Szadkowska

Agnieszka Szadkowska

dr hab. n. med.

Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

bnr-komitet-naukowy-x

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Władysław Grzeszczak

Władysław Grzeszczak

prof. dr hab. n. med.

Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Członkowie Komitetu Naukowego

Teresa Benbenek-Klupa

Teresa Benbenek-Klupa

mgr

edukator w cukrzycy

Halina Borgiel-Marek

Halina Borgiel-Marek

dr hab. n. med.

Katedra Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Józef Drzewoski

Józef Drzewoski

prof. dr hab. n. med.

Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Grzegorz Dzida

Grzegorz Dzida

prof. dr hab. n. med.

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Edward Franek

Edward Franek

prof. dr hab. n. med.

Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii CSK MSWiA w Warszawie, Zakład Epigenetyki Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk

Grzegorz Gajos

Grzegorz Gajos

dr hab. n. med., prof. UJ CM

Instytut Kardiologii, Klinika Choroby Wieńcowej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Janusz Gumprecht

Janusz Gumprecht

prof. dr hab. n. med.

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Andrzej Januszewicz

Andrzej Januszewicz

prof. dr hab. n. med.

Kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

Hanna Kalota

Hanna Kalota

mgr
Tomasz Klupa

Tomasz Klupa

prof. dr hab. n. med.

Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Janina Kokoszka-Paszkot

Janina Kokoszka-Paszkot

dr n. med.

Zastępca Kierującego Oddziałem Geriatrycznym Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach Członek Zespołu ds. Gerontologii przy Ministrze Zdrowia

Krzysztof L. Krzystyniak

Krzysztof L. Krzystyniak

prof. dr hab. n. med.

Université du Québec á Montréal, Québec, Canada

Michał Kukla

Michał Kukla

dr hab. n. med.

Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bogdan Marek

Bogdan Marek

prof. dr hab. n. med.

Katedra Patofizjologii i Endokrynologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Oddział Endokrynologii i Diabetologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku

Barbara Mirkiewicz-Sieradzka

Barbara Mirkiewicz-Sieradzka

prof. dr hab. n. med.

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Krzysztof Narkiewicz

Krzysztof Narkiewicz

prof. dr hab. n. med.

Kierownik Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Anna Noczyńska

Anna Noczyńska

prof. dr hab. n. med.

Kierownik Katedry i Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Jacek Sieradzki

Jacek Sieradzki

prof. dr hab. n. med.

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Agnieszka Szadkowska

Agnieszka Szadkowska

dr hab. n. med.

Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Grzegorz Wystrychowski

Grzegorz Wystrychowski

dr hab. n. med.

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Małgorzata Żółcińska-Wilczyńska

Małgorzata Żółcińska-Wilczyńska

dr n. med.

Przewodnicząca Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Joanna Żywiec

Joanna Żywiec

dr hab. n. med.

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

bnr-program-x
  06.10.2017 PIĄTEK
   Hotel Mercure Kasprowy
11:10 - 11:20 Rozpoczęcie XXI Sympozjum Diabetologicznego
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
11:20 - 12:00 Sesja naukowa I
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht
prof. dr hab. n. med. Anna Noczyńska
11:20 - 11:40 Jak czuje się wątroba u chorego z cukrzycą
prof. dr hab. n. med. Anna Noczyńska
11:40 - 12:00 Nowe terapie: czy już czas na zmianę paradygmatu i filozofii leczenia cukrzycy typu 2
prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht
12:00 - 13:00 Sesja naukowa II
 "Pacjent z cukrzycą typu 1 - chyba wiem o nim mniej niż mi się wydaje..."
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa
dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska
PATRONAT
Pacjent z cukrzycą typu 1 na pompie - czy może mnie jeszcze zaskoczyć?
dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska
Pacjent z cukrzycą typu 1 "za kulisami", czyli czego nauczył mnie Facebook
mgr Teresa Benbenek-Klupa
"Baby są jakieś inne"? - czyli czy cukrzyca typu 1 ma płeć
prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa
13:00 - 14:10 Sesja naukowa III
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski
prof. dr hab. n. med. Edward Franek
13:00 - 13:20 Wpływ starych i nowych leków przeciwcukrzycowych na serce
dr hab. n. med. Grzegorz Gajos, prof. UJ CM
13:20 - 13:40 Co dodać po blokerze ACE jeżeli wyrównanie ciśnienia tętniczego u chorych na cukrzyce typu 2 nie jest dobre
prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
13:40 - 14:10 Pacjent z neuropatią – wyzwania i zagrożenia
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
PARTNER WYKŁADU
14:10 –14:30 Przerwa kawowa
14:30 - 15:30 Sesja naukowa IV
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa
14:30 - 14:50 Środowiskowe uwarunkowania zaburzeń metabolizmu glukozy - spojrzenie toksykologa
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Ludwik Krzystyniak
14:50 - 15:10 Zanieczyszczenie powietrza , a ryzyko rozwoju cukrzycy
dr hab. n. med. Joanna Żywiec
15:10 - 15:30 Cukrzyca. Harmonia postępu
prof. dr hab. n. med. Edward Franek
15:30 - 16:30 Sesja satelitarna firmy Novo Nordisk
Ścigamy się z cukrzycą - aktywnie i z sercem
prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa
dr hab. n. med. Grzegorz Gajos, prof. UJ CM
SESJA SATELITARNA
16:30 - 16:50 Przerwa kawowa
16:50 - 17:50 Sesja naukowa V
Konferencja Okrągłego Stołu – Wyniki najnowszych badań dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa: blokerów DPP-4, agonistów  GLP-1 i flozyn.

Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki 

Wprowadzenie:
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak

Uczestnicy:
prof. dr hab. n. med. Edward Franek  - agonista GLP-1
prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski - flozyna
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida – bloker DPP-4 Podsumowanie:
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki

17:50 - 18:30 Sesja naukowa VI
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki
Wprowadzenie
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
Terapia nadciśnienia tętniczego u chorego na cukrzycę - trudności , optymalne postępowanie i perspektywy
prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
20:30 Kolacja (Restauracja Watra)

Program

  07.10.2017 SOBOTA
   Hotel Mercure Kasprowy
07:50 - 09:20 Sesja naukowa VII
sesja zespołu ds. powikłań nerkowych cukrzycy PTD
Przewodniczący:
dr hab. n. med. Grzegorz Wystrychowski
dr hab. n. med. Joanna Żywiec 
07:50 - 08:20 Czy u chorego na cukrzycę nerki starzeją się inaczej? Czy niedokrwistość u chorych na cukrzycę to problem?
dr hab. n. med. Joanna Żywiec
08:20 - 08:40 Zaburzenia układu wewnętrznego wydzielania u chorych z nieprawidłową funkcją nerek
prof. dr hab. n. med. Bogdan Marek
08:40 - 09:00 Komórki macierzyste - udział w patogenezie i szanse w leczeniu zespołu metabolicznego
dr hab. n. med. Grzegorz Wystrychowski
09:00 - 09:20 Stres a ryzyko kardiometaboliczne
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
09:20 - 10:20 Sesja satelitarna firmy Bioton
Pioglitazon w praktyce – czy tylko siła działania i korzyści sercowo-naczyniowe?
 SESJA SATELITARNA
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
prof. dr hab. n. med. Paweł Piątkiewicz
prof. dr hab. n. med.  Grzegorz Dzida
10:20 - 10:40 Przerwa kawowa
10:40 - 11:45 Sesja satelitarna firmy Boehringer Ingelheim
Zgon z przyczyn sercowo - naczyniowych u pacjentów z cukrzycą typu 2 ma nowego przeciwnika… empagliflozyna
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
prof. dr hab. n. med. Edward Franek
Panel ekspertów:
dr hab. n. med. Grzegorz Gajos, prof. UJ CM
prof. dr hab. n. med.  Grzegorz Dzida
prof. dr hab. n. med. Paweł Piątkiewicz
 SESJA SATELITARNA
11:45 - 13:15 Sesja naukowa VIII
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med.  Grzegorz Dzida
dr hab. n. med. Michał Kukla
 11:45 - 12:15 Rola wczesnej intensyfikacji leczenia w świetle wyników badania STENO-2
prof. dr hab. n. med. Edward Franek
  PARTNER WYKŁADU
12:15-12:45 Niedościgniona 60-cio latka
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
 PARTNER WYKŁADU
12:45-13:15 Leczenie doustne cukrzycy typu 2- metody trafnego wyboru-przypadki pacjentów.
Inhibitor DPP-4 czy SGLT-2 u pacjenta z niekontrolowaną glikemią na metforminie?
Inhibitor DPP-4 czy SGLT-2 u pacjenta z cukrzycą typu 2 po ostrym zespole wieńcowym?
prof. dr hab. n. med.  Grzegorz Dzida
  PARTNER WYKŁADU
13:15 - 14:00 Lunch
14:00 - 14:40 Sesja naukowa IX
Gość Specjalny Konferencji
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Edward Franek
prof. dr hab. n. med. Bogdan Marek
Wprowadzenie
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
Dysglikemia a przebieg cukrzycy typu 1
dr hab. n. med.  Agnieszka Szadkowska
14:40 - 15:40 Sesja naukowa X
Przewodniczący: 
dr hab. n. med. Grzegorz Gajos, prof. UJ CM
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki
14:40 - 15:00 Czy występuje powiązanie pomiędzy biomarkerami  chorób układu sercowo-naczyniowego,  a upośledzenie czynności nerek u chorych na cukrzycę typu 2
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
15:00 - 15:20 Stan przedcukrzycowy - czy rozpoznawać i leczyć? Punkt wiedzenia kardiologa
dr hab. n. med. Grzegorz Gajos, prof. UJ CM
15:20 - 15:40 Mechanizmy działania gliflozyn w niewydolności serca - próba wniosków praktycznych
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki
15:40 - 16:20 Sesja naukowa XI
Przewodniczący:
dr hab. n. med. Michał Kukla
dr hab. n. med.  Agnieszka Szadkowska
15:40 - 16:00 Antykoncepcja u kobiet  chorych na cukrzycę typu 1 i 2
dr n. med. Małgorzata Żółcińska-Wilczyńska
16:00 - 16:20 Zaburzenia metabolizmu glukozy a niepłodność
mgr Hanna Kalota
20:00 Kolacja (Hotel Mercure Kasprowy)
  08.10.2017 NIEDZIELA
   Hotel Mercure Kasprowy
08:00 - 09:00 Sesja naukowa XII
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
prof. dr hab. n. med. Bogdan Marek
08:00 - 08:20 Czy stosowane u chorych na cukrzycę leki przeciwcukrzycowe mogą modyfikować zaburzenia gospodarki lipidowej?
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
08:20 - 08:40 Endokrynopatie a cukrzyca
prof. dr hab. n. med. Bogdan Marek
08:40 - 09:00 Powikłania żołądkowo-jelitowe u chorych na cukrzycę – diagnostyka i leczenie
dr hab. n. med. Michał Kukla  
09:00 - 10:00 Sesja naukowa XIII
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
09:00 - 09:20 Insuliny różnego rodzaju a może skuteczniejsza edukacja i nowe metody podawania hormonu i monitorowania jego skutków - kluczowym elementem poprawy kontroli glikemii?
prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski
09:20 - 09:40 Terapia cukrzycowa raz w tygodniu -  u kogo stosować?
prof. dr hab. n. med. Edward Franek
09:40 - 10:00 Interakcje leków przeciwcukrzycowych z innymi lekami
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki
10:00 - 11:00 Sesja naukowa XIV
Przewodniczący:
dr hab. n. med. Halina Borgiel-Marek
prof. dr hab. n. med. Barbara Mirkiewicz-Sieradzka
10:00 - 10:20 Wyniki oceny edukacji dotyczącej powikłań ocznych w cukrzycy - wnioski krytyczne
prof. dr hab. n. med. Barbara Mirkiewicz-Sieradzka
10:20 - 10:40 Wyrównanie metaboliczne cukrzycy a funkcje poznawcze pacjenta w  wieku podeszłym
dr n. med. Janina Kokoszka-Paszkot
10:40 - 11:00 Czynniki sprzyjające występowaniu chorób jamy ustnej u pacjentów z cukrzycą
dr hab. n. med. Halina Borgiel-Marek 
11:00 - 11:20 Przerwa kawowa
11:20 - 12:10 Sesja naukowa XV
Konferencja Okrągłego Stołu – doniesienia ze Zjazdów ADA i EASD 2017

Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Edward Franek
Uczestnicy:
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
dr hab. n. med.  Agnieszka Szadkowska
 12:10 Zakończenie Sympozjum
 12:20 Lunch

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie

 

bnr-rejestracja-x

Dbając o Państwa komfort i bezpieczeństwo udziału w obradach, uprzejmie informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność wpłat.

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 28.09.2017 r. lub do wyczerpania miejsc.
Warunkiem uczestnictwa w Sympozjum jest wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego oraz uiszczenie opłaty rejestracyjnej.

Wstęp na wystawę firm tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept.

Opłaty rejestracyjne

Uczestnik
600PLN

 • udział w obradach sympozjum
 • udział w sesjach satelitarnych
 • wejście na wystawę firm
 • materiały konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
 • lunch w formie bufetu - sobota 7.10.2017
 • lunch w formie bufetu - niedziela 8.10.2017
 • kolacja - piątek 6.10.2017
 • kolacja - sobota 7.10.2017

Osoba
towarzysząca

400
PLN

 • przerwy kawowe
 • lunch w formie bufetu - sobota 7.10.2017
 • lunch w formie bufetu - niedziela 8.10.2017
 • kolacja - piątek 6.10.2017
 • kolacja - sobota 7.10.2017

Opłatę rejestracyjną należy wpłacić najpóżniej do 28.09.2017 na konto
Biura Konferencji: EVMACO Events Marketing & Conferences, ING Bank Śląski 48 1050 1445 1000 0090 6836 6997

UWAGA!
W przypadku braku wpłaty do 28.09.2017 r. wstępna rejestracja zostanie anulowana.

Opłata rejestracyjna obejmuje koszt faktury wysłanej drogą elektroniczną.
W przypadku chęci otrzymania faktury w formie papierowej prosimy o doliczenie do opłaty rejestracyjnej kwoty 7 PLN

Wystawienie faktury jest możliwe do 15-ego dnia kolejnego miesiąca po dokonaniu wpłaty.

WARUNKI REZYGNACJI:
do 25.07.2017r. - istnieje możliwość bezkosztowej anulacji
do 10.08.2017r. - istnieje możliwość zwrotu 50% opłaty rejestracyjnej
od 11.08.2017r. - brak możliwości zwrotu opłaty rejestracyjnej

 

bnr-zakwaterowanie-x
Hotel 1 os. 2 os. 2 dla 1 os. dostępność
 
Hotel Mercure Kasprowy

pokoje standard
395,00* PLN 425,00* PLN - brak
miejsc
Hotel Mercure Kasprowy

pokoje standard +
428,00* PLN 457,00* PLN - brak
miejsc
Aparthotel Bellamonte
270,00* PLN 320,00* PLN - brak
miejsc
Hotel Grand Nosalowy Dwór
390,00* PLN 445,00* PLN - brak
miejsc
Hotel Belvedere
390,00* PLN 455,00* PLN - brak
miejsc
Hotel Wersal
200,00* PLN 340,00* PLN 275,00* PLN tel.
Hotel Czarny Potok
290,00* PLN 340,00* PLN - tel.

* kwota brutto za dobę, usługa noclegowa zawierająca 8% VAT, śniadanie oraz opłatę klimatyczną.

Zakopane

Clouds

13°C

Wednesday

 • 04:24 AM
 • 4:41 PM
 • Max : 13°C
 • Min : 8°C
 • 71
 • 1012 hpa
 • 7.2m/s
Thursday 7°C 6°C
Friday 10°C 1°C
Saturday 9°C 5°C

Aby dokonać rezerwacji należy:
1. Potwierdzić pod numerem telefonu 12 267 71 36 dostępność wybranej opcji hotelowej.
2. Wypełnić elektroniczny formularz rezerwacji hotelowej (dostępny poniżej).
3. Dokonać wpłaty za rezerwację hotelową na numer konta: EVMACO Tour Agency ING Bank Śląski 64 1050 1445 1000 0023 2525 3793

WARUNKI REZERWACJI DOKONANEJ
DO 31.05.2017:

Wpłatę należy uiścić w ciągu 14 dni od dnia dokonania wstępnej rezerwacji.

WARUNKI REZERWACJI DOKONANEJ
OD 1.06.2017 DO 31.07.2017:

Wpłatę należy uiścić w ciągu 7 dni od dnia dokonania wstępnej rezerwacji.

WARUNKI REZERWACJI DOKONANEJ
PO 1.08.2017:

Wpłatę należy uiścić w ciągu 5 dni od dnia dokonania wstępnej rezerwacji.

UWAGA! W przypadku braku wpłaty w wyżej wymienionym terminie rezerwacja zostanie anulowana przez EVMACO Tour Agency.

WARUNKI REZYGNACJI
1. Do 1.07.2017 - anulacja bezkosztowa - Klient ma prawo do anulacji zarezerwowanych pokoi bez żadnych zobowiązań pieniężnych.
2. Do 31.07.2017  - zwrot 50% kosztów rezerwacji.
3. Po 1.08.2017 - brak możliwości zwrotu kosztów.


bnr-dla-firm-x

TERMIN I ADRES SYMPOZJUM
6-8 października 2017r.,
Hotel Mercure Kasprowy,
ul. Szymaszkowa, 34-500, Zakopane

KONTAKT
Karolina Omastka
email: k.omastka@evmaco.pl
tel.: 12 267 71 36
tel. kom. 798 778 690

TERMIN ZAKOŃCZENIA REJESTRACJI
System do rejestracji uczestników na konferencję zostanie zamknięty w dniu 30.09.2017

oferta

TERMIN PRZESYŁANIA INSERTÓW*
Inserty uprzejmie prosimy o przesłanie do 02.10.2017 na adres:
Sz. P. Justyna Granat
Hotel Mercure Kasprowy
ul. Szymaszkowa, 34-500 Zakopane
z dopiskiem
„Inserty do toreb, XXI Sympozjum Diabetologiczne 6-8.10.2017 + nazwa firmy”

TERMIN PRZESYŁANIA REKLAM DO PROGRAMU*
Reklamy do programu należy przesłać najpóźniej do 25.08.2017

parametry techniczne reklam

GODZINY MONTAŻU I DEMONTAŻU STOISK*:    

montaż: od godz. 14:00 - 5.10.2017 do godz. 6:00 - 6.10.2017
demontaż: od godz. 14:00 do godz. 20:00 - 8.10.2017

ADRESY SERWERÓW DO UMIESZCZANIA REKLAM:
adres serwera FTP
host: evmaco.pl
login: ftp@evmaco
hasło: 123evmaco

lub adres serwera HTTP
http://evmaco.no-ip.biz:5000/
login: evmaco
hasło: evmaco

Pliki do pobrania:

regulamin dla wystawców

parametry techniczne reklam

*dotyczy firm z wykupioną usługą

ORGANIZATOR:

ADRES:
ul. Wadowicka 8a lok. 32,
30-415 Kraków

TELEFON:
tel. 12 267 71 36

EMAIL, WWW:
e-mail: evmaco@evmaco.pl
www: evmaco.pl

GODZINY:
Poniedziałek—Piątek: 09:00–15:00