logo-2

2-4 października 2020 r.
KRAKÓW

Hotel Metropolo, ul. Orzechowa 11

INFORMACJE OGÓLNE

PATRONAT NAUKOWY

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ORGANIZATOR

ul. Wadowicka 8a
30-415 Kraków
tel. 12 267 71 36
mail: evmaco@evmaco.pl

PUNKTY EDUKACYJNE

Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne

MIEJSCE SYMPOZJUM

Hotel Metropolo Kraków
ul. Orzechowa 11
30-422, Kraków

TERMIN SYMPOZJUM

2-4 października 2020
rozpoczęcie sympozjum 2.10.2020 – godz 10:50
zakończenie sympozjum 4.10.2020 – godz 12:20

PROGRAM RAMOWY

 • PIĄTEK - 02.10.2020
 • SOBOTA - 03.10.2020
 • NIEDZIELA - 04.10.2020
10:50-11:00Rozpoczęcie XXIV Sympozjum Diabetologicznego
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
 
11:00-12:00Sesja naukowa I
Wpływ wczesnego rozpoznania i od początku dobrego wyrównanie metabolicznego cukrzycy na jakość i długość życia chorych
 
12:00-13:00Sesja naukowa II - sesja Sekcji Kardiodiabetologicznej PTD
Niewydolność sercowa u chorych na cukrzycę – Czy można opóźnić jej rozwój? Czy można obecnie skutecznie ją leczyć?
 
13:00-14:00Sesja naukowa III 
Chory na cukrzycę a ryzyko i przebieg chorób wirusowych i grzybiczych (w tym coronavirus)
 
14:00-14:40Lunch 
14:40-15:40Sesja naukowa IV - Konferencja okrągłego stołu 
Praktyczne uwagi endokrynologów do diabetologów
 
15:40-16:40Sesja firmowa 
16:40-17:00Przerwa kawowa 
17:00-18:00Sesja firmowa  
18:00-18:40Sesja naukowa V - Gość Specjalny Konferencji
Niewydolność sercowa u chorych na cukrzycę – wielki problem współczesnego świata
prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior
 
08:00-09:00Sesja naukowa VI - sesja Zespołu ds. Cukrzycowej Choroby Nerek PTD 
Nowe możliwości zapobiegania i leczenia powikłań nerkowych u chorych na cukrzycę
 
09:00-10:00Sesja naukowa VII
Nowe, niekonwencjonalne metody leczenia chorych na cukrzycę
 
10:00-10:20Przerwa kawowa 
10:20-11:25Sesja firmowa 
11:25-13:15Sesja naukowa VIII
Nowe leki w zapobieganiu rozwoju powikłań lipidowych, kostnych i innych u chorych na cukrzyce typu 2
 
13:15-14:00Lunch 
14:00-14:40Sesja naukowa IX - Gość Specjalny Konferencji
Co zrobić aby uchronić chorego na cukrzycę przed rozwojem miażdżycy 
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
 
14:40-15:20Sesja naukowa X
Menopauza i andropauza u chorych na cukrzyce – jak rozpoznawać i leczyć
 
15:20-16:00Sesja naukowa XI
Chory/a na cukrzycę a samotność - ogromny, niezauważany problem 
 
08:00-09:00Sesja naukowa XII
Stosowanie u chorych na cukrzycę leków nie przeciwcukrzycowych
 
09:00-10:00Sesja naukowa XIII
Cukrzyca typ 1 u dzieci – nowe problemy w niemłodej chorobie 
 
10:00-10:20Przerwa kawowa  
10:20-11:20Sesja naukowa XIV
Pompy insulinowe na początku XXI w - nowe obszary wiedzy do opanowania 
przez diabetologów
 
11:20-12:10Sesja naukowa XV - Konferencja Okrągłego Stołu
Doniesienia z międzynarodowych zjazdów 2020
 
12:10-12:20Podsumowanie i zakończenie XXIV Sympozjum Diabetologicznego
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
 

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Władysław Grzeszczak

Władysław Grzeszczak

prof. dr hab. n. med.

Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Członkowie Komitetu Naukowego

Teresa Benbenek Klupa

Teresa Benbenek Klupa

mgr

Edukator w cukrzycy

Józef Drzewoski

Józef Drzewoski

prof. dr hab. n. med.

Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Jan Duława

Jan Duława

prof. dr hab. n. med.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób wewnętrznych Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Grzegorz Dzida

Grzegorz Dzida

prof. dr hab. n. med.

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Edward Franek

Edward Franek

prof. dr hab. n. med.

Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii CSK MSWiA w Warszawie Zakład Epigenetyki Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk

Mariusz Gąsior

Mariusz Gąsior

prof. dr hab. n. med.

Kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Grzegorz Gajos

Grzegorz Gajos

dr hab. n. med., prof. UJ CM

Instytut Kardiologii, Klinika Choroby Wieńcowej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Michał Holecki

Michał Holecki

prof. dr hab. n. med.

Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. Prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach-Ligocie

Tomasz Klupa

Tomasz Klupa

prof. dr hab. n. med.

Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Beata Kos-Kudła

Beata Kos-Kudła

prof. dr hab. n. med.

Kierownik Kliniki Endokrynologii i Nowotworów Neuroendokrynnych oraz Katedry Patofizjologii i Endokrynologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Michał Kukla

Michał Kukla

dr hab. n. med.

Kierownik Zakładu Endoskopii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Jarosław Kwiecień

Jarosław Kwiecień

dr hab. n. med

Katedra i Klinika Pediatrii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Barbara Mirkiewicz-Sieradzka

Barbara Mirkiewicz-Sieradzka

prof. dr hab. n. med.

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Anna Noczyńska

Anna Noczyńska

prof. dr hab. n. med.

Kierownik Katedry i Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Jacek Sieradzki

Jacek Sieradzki

prof. dr hab. n. med.

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Agnieszka Szadkowska

Agnieszka Szadkowska

dr hab. n. med. prof. nadzw

Kierownik Kliniki Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii i Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Michał Wszoła

Michał Wszoła

dr hab. n. med.

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Grzegorz Wystrychowski

Grzegorz Wystrychowski

dr hab. n. med.

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Joanna Żywiec

Joanna Żywiec

dr hab. n. med

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

REJESTRACJA

Dbając o Państwa komfort i bezpieczeństwo udziału w obradach, uprzejmie informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność wpłat.

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 23.09.2020 r. lub do wyczerpania miejsc.
Warunkiem uczestnictwa w Sympozjum jest wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego oraz uiszczenie opłaty rejestracyjnej.

OPŁATA REJESTRACYJNA

Lekarze i pielęgniarki
650 PLN

 • udział w wykładach sympozjum*
 • wejście na wystawę firm*
 • materiały konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
 • lunch 2.10.2020, 3.10.2020

Osoba towarzysząca
450 PLN

 • przerwy kawowe
 • lunch 2.10.2020, 3.10.2020
 • bankiet z muzyka na żywo 3.10.2020 (Hotel Metropolo) godz 20:00

* Wejście na wystawę firm oraz sesje i wykłady firmowe wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept.
Na terenie obiektu konferencyjnego uczestnicy zobowiązani są do okazywania identyfikatorów.

wydarzenia towarzyszące
50 PLN

 • bankiet z muzyka na żywo 3.10.2020 (Hotel Metropolo) godz 20:00

Wydarzenia towarzyszące nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona.
Opłatę rejestracyjną oraz opłatę za ewentualne wydarzenia towarzyszące należy wpłacić najpóźniej do 23.09.2020 r. na konto Biura Konferencji: 
EVMACO Events Marketing & Conferences, ING Bank Śląski 48 1050 1445 1000 0090 6836 6997

UWAGA!
W przypadku braku wpłaty do 23.09.2020 r. wstępna rejestracja zostanie anulowana.

Opłata rejestracyjna obejmuje koszt faktury wysłanej drogą elektroniczną.
W przypadku chęci otrzymania faktury w formie papierowej prosimy o doliczenie do opłaty rejestracyjnej kwoty 7 PLN

WARUNKI REZYGNACJI:

do 24.07.2020 r. – istnieje możliwość bezkosztowej anulacji
do 10.08.2020 r. – istnieje możliwość zwrotu 50% opłaty rejestracyjnej
od 11.08.2020 r. – brak możliwości zwrotu opłaty rejestracyjnej

INFORMACJE DLA FIRM

TERMIN I ADRES SYMPOZJUM
2-4 października 2020 r.,
Hotel Metropolo,
ul. Orzechowa 11, 30-422 Kraków

KONTAKT
dot. udziału firm w Sympozjum
Karolina Omastka
email: k.omastka@evmaco.pl
tel. kom. +48 798 778 690

TERMIN ZAKOŃCZENIA REJESTRACJI
System do rejestracji uczestników na konferencję
zostanie zamknięty w dniu 20.09.2020 r.

Prosimy o realizację zgłoszeń indywidualnych lekarzy na Sympozjum za pośrednictwem systemu do rejestracji dostępnego na stronie.

W przypadku potrzeby wystawienia faktury pro-forma prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych.

TERMIN PRZESYŁANIA INSERTÓW*
Inserty uprzejmie prosimy o przesłanie do 28.09.2020 r. na adres:
Hotel Metropolo
ul. Orzechowa 11, 30-422 Kraków

TERMIN PRZESYŁANIA REKLAM DO PROGRAMU*
Reklamy do programu należy przesłać najpóźniej do 20.08.2020 r.

GODZINY MONTAŻU I DEMONTAŻU STOISK*:
montaż: od godz. 14:00 – 1.10.2020 r. do godz. 6:00 – 2.10.2020 r.
demontaż: od godz. 14:00 do godz. 20:00 – 4.10.2020 r.

ADRESY SERWERÓW DO UMIESZCZANIA REKLAM:
adres serwera FTP
host: evmaco.pl
login: ftp@evmaco
hasło: 123evmaco

* dotyczy firm z wykupioną usługą

parametry
techniczne
reklam

regulamin dla
wystawców

formularz do
wysyłki materiałów

KONTAKT

ORGANIZATOR:

ADRES:
ul. Wadowicka 8a lok. 28,
30-415 Kraków

TELEFON:
tel. 12 267 71 36

EMAIL, WWW:
e-mail: evmaco@evmaco.pl
www: evmaco.pl

GODZINY:
Poniedziałek—Piątek: 08:00–14:00